CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE SOUTOMAIOR EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL E EMERXENCIAS COLABORANDO NOS GASTOS DE ADQUISICIÓN E DOTACIÓN DUN VEHÍCULO TODO TERREO DE PROTECCIÓN CIVIL E EMERXENCIAS


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É ESTABLECER AS BASES PARA A COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, A TRAVÉS DA DIRECCIÓN XERAL DE EMERXENCIAS E INTERIOR, E O CONCELLO DE SOUTOMAIOR, EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL E EMERXENCIAS. A TALES EFECTOS COLABORARASE ECONOMICAMENTE CON ESTA ENTIDADE NA ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO TODO TERREO E A DOTACIÓN DESTE CON SISTEMAS ALERTA A POBOACIÓN TANTO LUMÍNICA COMA POR SONIDO PARA O SERVIZO DE PROTECCIÓN CIVIL NA ATENCIÓN ÁS EMERXENCIAS E OPERATIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL, E PRESTAR COLABORACIÓN AOS CONCELLOS LIMÍTROFES, EN DETERMINADAS SITUACIÓNS DE EMERXENCIAS. A ROTULACIÓN DO VEHÍCULO DEBERÁ CUMPRIR CO ESTABLECIDO NO DECRETO 123/2014, DO 18 DE SETEMBRO POLO QUE SE REGULA A ACREDITACIÓN, A UNIFORMIDADE E OS DISTINTIVOS DO PERSOAL VOLUNTARIO DAS AGRUPACIÓNS DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, A IMAXE CORPORATIVA DESTAS AGRUPACIÓNS E OS EQUIPOS DE MOBILIDADE NECESARIOS PARA O DESENVOLVEMENTO DAS FUNCIÓNS DE PROTECCIÓN CIVIL E EMERXENCIAS E A ORDE DO 24 DE FEBREIRO DO 2015 QUE O DESENVOLVE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

10-11-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 10-11-2020 ata 31-12-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE SOUTOMAIOR 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 20.800,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-1238 .pdf CONVENIO 2020-1238 MEMORIA.pdf