CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE SOUTOMAIOR PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA E REDUCIÓN DA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA NA INSTALACIÓN DE LUZ PÚBLICA DAS RÚAS BARRONCAS E LAMEIRIÑAS (ARCADE)


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É FIXAR AS LIÑAS DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE SOUTOMAIOR PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA E REDUCIÓN DA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA NA INSTALACIÓN DE LUZ PÚBLICA DAS RÚAS BARRONCAS E LAMEIRIÑAS (ARCADE) , CUN ORZAMENTO TOTAL DE 17.649,70 € € (IVE INCLUÍDO), SEGUNDO A MEMORIA VALORADA DO MESMO TÍTULO, ELABORADA POLA ARQUITECTA MUNICIPAL, CRISTINA VÁZQUEZ LAMAS, EN OUTUBRO DE 2020, CUXO ORZAMENTO SE XUNTA COMO ANEXO I A ESTE CONVENIO E DO CAL FORMA PARTE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

11-11-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 11-11-2020 ata 01-12-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE SOUTOMAIOR 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 17.649,70 €

Documentación

CONVENIO 2020-1237 .pdf CONVENIO 2020-1237 MEMORIA.pdf