CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E MAIS A FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA (FAXPG) PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE INTÉRPRETES EN LINGUA DE SIGNOS E GUÍAS INTÉR PRETES PARA PERSOAS XORDOCEGAS NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA EN GALICIA


Obxecto

O OBXECTO DESTE CONVENIO É ESTABLECER AS BASES DA COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CON SELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E MAIS A FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA (FAXPG) PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROXECTO DE ACCESIBILIDADE DAS PERSOAS XORDAS, CON DISCAPACIDADE AUDITIVA E XORDOCEGAS, DE MODO QUE SE GARANTA O D EREITO DE ESTAS PERSOAS A ACCEDER Á ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA ACOMPAÑADAS DOS PROFESIONAIS DA LINGUA DE SIGNOS E DOS MEDIOS DE APOIO Á COMUNICACIÓN ORAL QUE PRECISEN (POR EXEMPLO, MEDIADORES DA COMUNICACIÓN), NO CASO DE QUE A PERSOA CON DISCAPACIDADE AUDIT IVA OU XORDOCEGUEIRA ASÍ O REQUIRA.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

27-10-2020 Vixente desde: 28-10-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA (FAXPG) 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-1236 .pdf CONVENIO 2020-1236 MEMORIA.pdf