CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, E O COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS FORESTAIS DE GALICIA PARA A PRESTACIÓN DE ASISTENCIA PERICIAL Á ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA


Obxecto

É OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN ESTABLECER A VONTADE DE COLABORACIÓN ENTRE A POLA VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS FORESTAIS DE GALICIA NO ÁMBITO DA QUENDA DE ASISTENCIA PERICIAL Á ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA EN GALICIA, ENMARCADA NO PRINCIPIO XERAL DE COLABORACIÓN RECOLLIDO NA LEI 11/2001, DO 18 DE SETEMBRO, DE COLEXIOS PROFESIONAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

26-10-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 27-10-2020 ata 26-10-2024

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS FORESTAIS DE GALICIA 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-1235 .pdf CONVENIO 2020-1235 MEMORIA.pdf