ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE E O INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA (INTECMAR) PARA “ANALISE DE BIOTOXINAS DENTRO DO CONTROL OFICIAL DE MOLUSCOS BIVALVOS”


Obxecto

CONSTITÚE AO OBXECTO DO PRESENTE INSTRUMENTO, NO MARCO DA REDE DE LABORATORIOS CONSTITUÍDA O 4 DE FEBREIRO DE 2016, ESTABLECER UNHA LIÑA ESPECÍFICA DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE E INTECMAR, QUE POSIBILITE A TRANSMISIÓN BIDIRECCIONAL DA INFORMACIÓN RELATIVA A BIOTOXINAS, CRITERIOS MICROBIOLÓXICOS (SALMONELLA E VIBRIO), NOROVIRUS, DIOXINAS DE PCB’S E METAIS PESADOS DOS MOLUSCOS BIVALVOS PROCEDENTES DAS RÍAS GALEGAS E A REALIZACIÓN DE ANÁLISES DE BIOTOXINAS PARA O CONTROL SANITARIO DOS MOLUSCOS BIVALVOS PROCEDENTES DE ESTABLECEMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, FACILITANDO O EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DE CONTROL SANITARIO ATRIBUÍDAS Á CONSELLERÍA DE SANIDADE E Á CONSELLERÍA DO MAR. O PRESENTE ACORDO SUBSTITÚE E DEIXA SEN EFECTO O ASINADO POLAS PARTES CON DATA 1/10/19.

Tipo

Acordo de colaboración

Data da sinatura

30-10-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 30-10-2020 ata 29-10-2024

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE SANIDADE 150.000,00 €
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA (INTECMAR) 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-1230 .pdf CONVENIO 2020-1230 MEMORIA.pdf