CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE NOIA PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO CORRECCIÓN DE PUNTO DE VERTIDO INCONTROLADO E RECUPERACIÓN DE ESPAZO AMBIENTALMENTE DEGRADADO NA SENDA PEONIL DE ABRUIÑEIRAS A RÍO DO PORTO


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É FIXAR AS LIÑAS DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E O CONCELLO DE NOIA PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO CORRECCIÓN DE PUNTO DE VERTIDO INCONTROLADO E RECUPERACIÓN DE ESPAZO AMBIENTALMENTE DEGRADADO NA SENDA PEONIL DE ABRUIÑEIRAS A RIO DO PORTO , SEGUNDO A MEMORIA VALORADA DO MESMO TÍTULO REDACTADA POLO TÉCNICO JUAN CARLOS CARBALLEIRA RIFON EN SETEMBRO DE 2020, CUXO ORZAMENTO SE XUNTA COMO ANEXO I A ESTE CONVENIO E DO CAL FORMA PARTE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

20-10-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 20-10-2020 ata 01-12-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE NOIA 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 10.000,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-1205 .pdf CONVENIO 2020-1205 MEMORIA.pdf