CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE MUROS PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO ACONDICIONAMENTO DE ESPAZO DOTACIONAL Á BEIRA DA ESTRADA AC-550 NO LUGAR DE SAN FRANCISCO-LOURO


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É FIXAR AS LIÑAS DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE MUROS PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO ACONDICIONAMENTO DE ESPAZO DOTACIONAL Á BEIRA DA ESTRADA AC-550 NO LUGAR DE SAN FRANCISCO-LOURO , CUN ORZAMENTO TOTAL DE 19.999,99 € (IVE INCLUÍDO), SEGUNDO A MEMORIA VALORADA DO MESMO TÍTULO REDACTADA POLA TÉCNICA REBECA FERREIRO NÚÑEZ, EN XULLO DE 2020, CUXO ORZAMENTO SE XUNTA COMO ANEXO I A ESTE CONVENIO E DO CAL FORMA PARTE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

06-11-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 06-11-2020 ata 01-12-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE MUROS 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 15.000,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-1204 .pdf CONVENIO 2020-1204 MEMORIA.pdf