CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE DOZÓN PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO OBRAS DE MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA NUN EDIFICIO DE TITULARIDADE MUNICIPAL


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É FIXAR AS LIÑAS DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE DOZÓN PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO OBRAS DE MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA NUN EDIFICIO DE TITULARIDADE MUNICIPAL , CUN ORZAMENTO TOTAL DE 51.648,42 € (IVE INCLUÍDO), SEGUNDO O PROXECTO DO MESMO TÍTULO, ELABORADO POLO ARQUITECTO FERNANDO FERRO CRUZ, EN AGOSTO DE 2020, CUXO ORZAMENTO SE XUNTA COMO ANEXO I A ESTE CONVENIO E DO CAL FORMA PARTE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

21-10-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 21-10-2020 ata 01-12-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE DOZÓN 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 51.648,42 €

Documentación

CONVENIO 2020-1203 .pdf CONVENIO 2020-1203 MEMORIA.pdf