CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE CENLLE PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO MELLORA DE ABASTECEMENTO EN ROUCOS


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É FIXAR AS LIÑAS DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE CENLLE PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO MELLORA DE ABASTECEMENTO EN ROUCOS , CUN ORZAMENTO TOTAL DE 29.824,06€ € (IVE INCLUÍDO), SEGUNDO O ANTEPROXECTO ELABORADO POR JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CUXO ORZAMENTO SE XUNTA COMO ANEXO I A ESTE CONVENIO E DO CAL FORMA PARTE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

06-11-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 06-11-2020 ata 01-12-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE CENLLE 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 29.824,06 €

Documentación

CONVENIO 2020-1202 .pdf CONVENIO 2020-1202 MEMORIA.pdf