CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, E AS ORGANIZACIÓNS NON GOBERNAMENTAIS SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA, ASOCIACIÓN ONGD GALEGA DE REPORTEIROS SOLIDARIOS (AGARESO) E ASEMBLEA DE COOPERACIÓN POLA PAZ PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO “COOPERACIÓN GALEGA: O MUNDO QUE QUEREMOS 2020-2021”


Obxecto

O PRESENTE CONVENIO TEN POR OBXECTO ESTABLECER AS CONDICIÓNS POLAS QUE SE REXERÁ A COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E AS ORGANIZACIÓNS NON GOBERNAMENTAIS SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA, ASOCIACIÓN ONGD GALEGA DE REPORTEIROS SOLIDARIOS (AGARESO) E ASEMBLEA DE COOPERACIÓN POLA PAZ PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO “COOPERACIÓN GALEGA: O MUNDO QUE QUEREMOS 2020-2021”. O PROXECTO TEN COMO OBXECTIVO O FOMENTO DUNHA ADOLESCENCIA GALEGA CONSCIENTE DA INTERCONEXIÓN ENTRE REALIDADES LOCAIS E DINÁMICAS GLOBAIS E APOIO NO EXERCICIO DA SÚA CORRESPONSABILIDADE NA CONSTRUCIÓN DA XUSTIZA SOCIAL.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

21-10-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 21-10-2020 ata 30-11-2021

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
ASEMBLEA DE COOPERACIÓN POLA PAZ 0,00 €
Asociación ONGD Galega de Reporteiros Solidarios (AGARESO) 0,00 €
SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 70.000,06 €

Documentación

CONVENIO 2020-1115 .pdf CONVENIO 2020-1115 MEMORIA.pdf