CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE SANXENXO PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO SEMIPEATONALIZACIÓN DO PASEO DA PRAIA DE SILGAR


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É FIXAR AS LIÑAS DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE SANXENXO PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO SEMIPEATONALIZACIÓN DO PASEO DA PRAIA DE SILGAR , CUN ORZAMENTO TOTAL DE 42.881,42 € (IVE INCLUÍDO), SEGUNDO O PROXECTO ELABORADO POR JOSÉ MARÍA TRONCOSO VIÑAS, CUXO ORZAMENTO SE XUNTA COMO ANEXO I A ESTE CONVENIO E DO CAL FORMA PARTE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

28-09-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 28-09-2020 ata 30-11-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE SANXENXO 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 30.000,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-1114 .pdf CONVENIO 2020-1114 MEMORIA.pdf