CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE DOZÓN PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO REPARACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA DE CUBELOS E A GOUXA


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É FIXAR AS LIÑAS DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE DOZÓN PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO REPARACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA DE CUBELOS E A GOUXA , CUN ORZAMENTO TOTAL DE 39.939,45 € (IVE INCLUÍDO), SEGUNDO O PROXECTO ELABORADO POR FERNANDO FERRO CRUZ CUXO ORZAMENTO SE XUNTA COMO ANEXO I A ESTE CONVENIO E DO CAL FORMA PARTE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

15-10-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 15-10-2020 ata 30-11-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE DOZÓN 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 31.951,56 €

Documentación

CONVENIO 2020-1113 .pdf CONVENIO 2020-1113 MEMORIA.pdf