CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE CRECENTE PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO OBRAS DE REPARACIÓN DE CUBERTA DO CENTRO DE SAÚDE DE FILGUEIRA


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É FIXAR AS LIÑAS DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE CRECENTE PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO OBRAS DE REPARACIÓN DE CUBERTA DO CENTRO DE SAÍDE DE FILGUEIRA , CUN ORZAMENTO TOTAL DE 26.000,00 € (IVE INCLUÍDO), SEGUNDO A MEMORIA ELABORADA POLO ENXEÑEIRO DIEGO CONDE RODRÍGUEZ, CUXO ORZAMENTO SE XUNTA COMO ANEXO I A ESTE CONVENIO E DO CAL FORMA PARTE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

01-10-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 01-10-2020 ata 30-11-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE CRECENTE 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 20.000,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-1112 .pdf CONVENIO 2020-1112 MEMORIA.pdf