CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE RIBADAVIA PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DA CASA DO CONCELLO


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É FIXAR AS LIÑAS DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE RIBADAVIA PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DA CASA DO CONCELLO , CUN ORZAMENTO TOTAL DE 40.107,93 € (IVE INCLUÍDO), SEGUNDO A MEMORIA VALORADA ELABORADA POLAS ARQUITECTAS MERCEDES ÁLVAREZ LÓPEZ E BEGOÑA ARREGUI RODRÍGUEZ, CUXO ORZAMENTO SE XUNTA COMO ANEXO I A ESTE CONVENIO E DO CAL FORMA PARTE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

14-09-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 14-09-2020 ata 15-11-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE RIBADAVIA 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 40.107,93 €

Documentación

CONVENIO 2020-0991 .pdf CONVENIO 2020-0991 MEMORIA.pdf