CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DA PEROXA PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO RENOVACION DAS INSTALACIÓNS DE LUZ PÚBLICA EN VARIOS NÚCLEOS DA PEROXA


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É FIXAR AS LIÑAS DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DA PEROXA PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO RENOVACIÓN DE INSTALACIÓNS DE LUZ PÚBLICA EN VARIOS NÚCLEOS DA PEROXA , CUN ORZAMENTO TOTAL DE 47.598,77 € (IVE INCLUÍDO), SEGUNDO A MEMORIA TÉCNICA DO MESMO TÍTULO, REDACTADA POLO TÉCNICO SERGIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, EN XUÑO DE 2020, CUXO ORZAMENTO SE XUNTA COMO ANEXO I A ESTE CONVENIO E DO CAL FORMA PARTE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

15-09-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 15-09-2020 ata 30-11-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DA PEROXA 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 38.079,02 €

Documentación

CONVENIO 2020-0989 .pdf CONVENIO 2020-0989 MEMORIA.pdf