CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE PAZOS DE BORBÉN PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO SISTEMA DE CLORACIÓN CONTINUO PARA DEPÓSITOS DE AUGA POTABLE EN MOSCOSO E MOSTEIRO


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É FIXAR AS LIÑAS DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE PAZOS DE BORBÉN PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO SISTEMA DE CLORACIÓN CONTINUO PARA DEPÓSITOS DE AUGA POTABLE EN MOSCOSO E MOSTEIRO , CUN ORZAMENTO TOTAL DE 7.833,54 € (IVE INCLUÍDO), SEGUNDO A MEMORIA DETALLADA E VALORADA ACHEGADA POLO CONCELLO, CUXO ORZAMENTO SE XUNTA COMO ANEXO I A ESTE CONVENIO E DO CAL FORMA PARTE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

15-09-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 15-09-2020 ata 30-11-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE PAZOS DE BORBÉN 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 6.266,83 €

Documentación

CONVENIO 2020-0988 .pdf CONVENIO 2020-0988 MEMORIA.pdf