CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O O CONCELLO DE ORDES PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO HÍBRIDO PARA ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN DO AMBIENTE


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É FIXAR AS LIÑAS DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE ORDES PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO HÍBRIDO PARA ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN DO AMBIENTE , CUN ORZAMENTO TOTAL DE 40.000,00 € (IVE INCLUÍDO), SEGUNDO O MEMORIA VALORADA ACHEGADA POLO CONCELLO, CUXO ORZAMENTO SE XUNTA COMO ANEXO I A ESTE CONVENIO E DO CAL FORMA PARTE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

14-09-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 14-09-2020 ata 30-11-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE ORDES 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 30.000,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-0987 .pdf CONVENIO 2020-0987 MEMORIA.pdf