CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E A AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE PARA A MODIFICACIÓN DO RÉXIME DE LIBRAMENTO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES DE FINANCIAMENTO


Obxecto

O OBXECTO DESTE CONVENIO É ESTABLECER O RÉXIME QUE SE SEGUIRÁ NO LIBRAMENTO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES DE FINANCIAMENTO QUE REALIZA A CONSELLERÍA DE SANIDADE E O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE Á AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE.

Tipo

Outros convenios

Data da sinatura

04-06-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 04-06-2020 ata 31-12-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE (ACIS) 0,00 €
CONSELLERÍA DE SANIDADE 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-0972 .pdf CONVENIO 2020-0972 MEMORIA.pdf