CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E MAIS A FUNDACIÓN GALEGA CONTRA O NARCOTRÁFICO, PARA A XESTIÓN DE BENS COMISADOS EN DELITOS CONTRA O NARCOTRÁFICO E CONEXOS


Obxecto

O OBXECTO DESTE CONVENIO É ESTABLECER AS BASES DA COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E MAIS A FUNDACIÓN GALEGA CONTRA O NARCOTRÁFICO PARA A IMPLANTACIÓN POR ESTA DE FÓRMULAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR A XESTIÓN DOS BENS COMISADOS AO NARCOTRÁFICO E DELITOS CONEXOS. EN PARTICULAR, O OBXECTO DESTE CONVENIO CONSISTE NO APOIO FINANCEIRO Á FUNDACIÓN PARA QUE ESTA POIDA DESENVOLVER O SEU PROXECTO DE ACTIVIDADES CONSISTENTE NA ARTICULACIÓN COORDINADA DUNHA SERIE DE ACTUACIÓNS DE OFRECEMENTO DE COLABORACIÓN E AUXILIO ÁS AUTORIDADES XUDICIAIS E A OUTROS AXENTES IMPLICADOS NAS TAREFAS DE XESTIÓN, DEPÓSITO E REALIZACIÓN ANTICIPADA DOS BENS MOBLES INCAUTADOS EN PROCESOS DE NARCOTRÁFICO E DELITOS CONEXOS INSTRUÍDOS EN GALICIA. O DITO PROXECTO DESCRÍBESE DETALLADAMENTE NO ANEXO I DO PRESENTE CONVENIO.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

25-09-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 25-09-2020 ata 30-12-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
FUNDACIÓN GALEGA CONTRA O NARCOTRÁFICO 0,00 €
VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 15.000,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-0953 .pdf CONVENIO 2020-0953 MEMORIA.pdf