CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL, A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A VIXILANCIA DOS MOSQUITOS VECTORES DE ENFERMIDADE HUMANA E ANIMAL


Obxecto

A FINALIDADE DO PRESENTE CONVENIO É ESTABLECER AS CONDICIÓNS POLAS QUE SE REXERÁ A COOPERACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL, A USC E A UVIGO PARA A PRESTACIÓN DO APOIO TÉCNICO E DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES RELACIONADAS COA VIXILANCIA E CONTROL DE MOSQUITOS VECTORES DE ENFERMIDADES EN GALICIA.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

25-06-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 26-06-2020 ata 30-04-2021

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE SANIDADE 101.640,00 €
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 0,00 €
Universidad de Santiago de Compostela USC 0,00 €
Universidad de Vigo 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-0768 .pdf CONVENIO 2020-0768 MEMORIA.pdf