CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE DA XUNTA DE GALICIA E O CONCELLO DE BARBADÁS, PARA O ESTABLECEMENTO DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DA UTILIZACIÓN DO TRANSPORTE PÚBLICO NO CONCELLO DE BARBADÁS


Obxecto

O PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN TEN POR OBXECTO ESTABLECER AS BASES DE COLABORACIÓN ENTRE AS PARTES ASINANTES PARA A IMPLANTACIÓN DE BONIFICACIÓNS PARA AS PERSOAS USUARIAS DO TRANSPORTE COLECTIVO NOS SERVIZOS QUE SE PRESTEN DENTRO DO CONCELLO DE BARBADÁS OU ENTRE ESTE CONCELLO E O CONCELLO DE OURENSE. ASÍ, AS RELACIÓNS DE TRÁFICO NAS QUE SERÁN INTRODUCIDAS ESTAS BONIFICACIÓNS CORRESPÓNDENSE COAS INCLUÍDAS NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE REGULAR DE VIAXEIROS DE USO XERAL QUE SE DESENVOLVAN NO INTERIOR DO TERMO MUNICIPAL DE BARBADÁS OU ENTRE ESTE E O DE OURENSE. ESTAS RELACIÓNS DE TRÁFICOS SON ATENDIDAS POLOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE SERVIZOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE VIAXEIROS POR ESTRADA DE USO XERAL DA TITULARIDADE DA XUNTA DE GALICIA, QUE SE INDICAN NO ANEXO I DESTE CONVENIO

Tipo

Encomenda de colaboración

Data da sinatura

26-06-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 26-06-2020 ata 25-06-2024

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE BARBADÁS 0,00 €
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-0616.pdf CONVENIO 2020-0616 MEMORIA.pdf