CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE E A “REAL ACADEMIA DE MEDICINA E CIRURXÍA DE GALICIA”.


Obxecto

CONSTITÚE O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO A COLABORACIÓN DA CONSELLERÍA DE SANIDADE NO FINANCIAMENTO DO FUNCIONAMENTO DA REAL ACADEMIA DE MEDICINA E CIRURXÍA DE GALICIA, PARA ASEGURAR A CONTRIBUCIÓN DESTA O ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DAS CIENCIAS MÉDICAS A TRAVÉS DE ACCIÓNS E ACTIVIDADES CIENTÍFICAS QUE ESTA CORPORACIÓN DE DEREITO PÚBLICO TEN RECOÑECIDAS NOS SEUS ESTATUTOS E LEVA A CABO EN BENEFICIO DO INTERESE XERAL.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

17-06-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 18-06-2020 ata 31-12-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE SANIDADE 30.000,00 €
REAL ACADEMIA DE MEDICINA E CIRURXÍA DE GALICIA 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-0589.pdf CONVENIO 2020-0589 MEMORIA.pdf