CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE E OS COLEXIOS OFICIAIS DE FARMACÉUTICOS DE GALICIA PARA A DISPENSACIÓN DE MASCARILLAS A PERSOAS BENEFICIARIAS DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE DE GALICIA


Obxecto

O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É ESTABLECER A COLABORACIÓN ENTRE AS PARTES PARA POSIBILITAR O ACCESO CONTROLADO A MASCARILLAS POR PARTE DAS PERSOAS QUE APORTEN NA TARXETA SANITARIA O 0% E O 10% E OS SEUS INGRESOS NON SUPEREN OS 18.000 €, A TRAVÉS DAS OFICINAS DE FARMACIA ADHERIDAS AO CONVENIO PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA SUBSCRITO ENTRE AS PARTES QUE VOLUNTARIAMENTE DESEXEN PARTICIPAR, O QUE SERÁ XESTIONADO POLO SEU COLEXIO PROFESIONAL. A INICIATIVA A QUE SE REFIRE O PRESENTE CONVENIO ESTARÁ LIMITADA A 3 UNIDADES POR PERSOA.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

08-05-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 08-05-2020 ata 07-06-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
COLEXIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DA CORUÑA 0,00 €
COLEXIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LUGO 0,00 €
COLEXIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE OURENSE 0,00 €
COLEXIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE PONTEVEDRA 0,00 €
CONSELLERÍA DE SANIDADE 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-0319.pdf CONVENIO 2020-0319 MEMORIA.pdf