CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE, A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, E A FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA PARA A OBTENCIÓN DE DATOS DE XENOTIPADO, ACTIVIDADES CIENTÍFICAS E DE INVESTIGACIÓN E OUTRAS DE INTERESE PARA AS PARTES NO ÁMBITO DA MEDICINA XENÓMICA


Obxecto

O OBXECTO DESTE CONVENIO ESPECÍFICO É MATERIALIZAR E REGULAR A COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, A TRAVÉS DO CEGEN-USC, PARA A REALIZACIÓN DE TRABALLOS DESTINADOS Á OBTENCIÓN DE DATOS DE XENOTIPADO DE VARIANTES XENÉTICAS E ANÁLISE DE NIVEIS DE METILACIÓN, EN MOSTRAS DE ADN HUMANO PARA A POSTERIOR ANÁLISE E DIAGNÓSTICO, DE CONFORMIDADE CO PLAN DE TRABALLO RECOLLIDO NESTE CONVENIO.

Tipo

Convenio específico de colaboración

Data da sinatura

14-04-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 14-04-2020 ata 30-03-2022

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE SANIDADE 0,00 €
FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA 669.962,38 €
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS) 0,00 €
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-0235.pdf CONVENIO 2020-0235 MEMORIA.pdf