CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA E OS CONCELLOS DE ARTEIXO, CULLEREDO E A CORUÑA, PARA A COORDINACIÓN DOS SERVIZOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DAS SÚAS RESPECTIVAS COMPETENCIAS CON ORIXE OU DESTINO NAS URBANIZACIÓNS DA ZAPATEIRA


Obxecto

HABILÍTASE AO TRANSPORTE URBANO DA CIDADE DA CORUÑA A ESTENDER OS SEUS SERVIZOS ÁS URBANIZACIÓNS DA ZAPATEIRA, SITUADA FÓRA DO SEU TERMO MUNICIPAL, DE ACORDO CO ESTABLECIDO NESTE CONVENIO. EN VIRTUDE DE TAL HABILITACIÓN, PODERÁ REALIZAR TRÁFICOS INTERURBANOS COA DITA URBANIZACIÓN, TANTO DE ENTRADA COMO DE SAÍDA DA CIDADE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

13-05-2019

Datas de vixencia

Vixente desde 13-05-2019 ata 12-05-2023

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DA CORUÑA 0,00 €
CONCELLO DE ARTEIXO 0,00 €
CONCELLO DE CULLEREDO 0,00 €
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2019-1288 MEMORIA.pdf CONVENIO 2019-1288.pdf