CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA A IMPLANTACIÓN DUN SERVIZO DE INTERESE MUNICIPAL NO CONCELLO DE ARTEIXO DENTRO DO MARCO DO CONVENIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA AREA DE TRANSPORTE METROPOLITANA DE A CORUÑA


Obxecto

O PRESENTE CONVENIO DE COLABORACIÓN TEN POR OBXECTO ESTABLECER AS BASES DE COLABORACIÓN ENTRE AS PARTES ASINANTES PARA A IMPLANTACIÓN DUN SERVIZO DE INTERESE MUNICIPAL NO CONCELLO DE ARTEIXO COAS CARACTERÍSTICAS RECOLLIDAS NO ANEXO I DO PRESENTE CONVENIO. COA FORMALIZACIÓN DO PRESENTE CONVENIO AS PARTES ASINANTES ACORDAN A NOVACIÓN DO CONVENIO ASINADO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E O CONCELLO DE ARTEIXO CON DATA DO 1 DE FEBREIRO DE 2019, MEDIANTE A INTEGRACIÓN NO PRESENTE CONVENIO DE TODOS OS DEREITOS E OBRIGAS CONTIDAS NO DITO CONVENIO DE 1 DE FEBREIRO DE 2019.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

29-04-2019

Datas de vixencia

Vixente desde 29-04-2019 ata 31-12-2019

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE ARTEIXO 311.261,54 €
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2019-1287.pdf CONVENIO 2019-1287 MEMORIA.pdf