CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E ABEIRO GOLD, SL, PARA A ORGANIZACIÓN DA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA NA RESIDENCIA PARA PERSOAS MAIORES ABEIRO GOLD


Obxecto

O PRESENTE CONVENIO TEN POR OBXECTO QUE A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA AOS USUARIOS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE RESIDENTES NA RESIDENCIA PARA PERSOAS MAIORES ABEIRO GOLD, SE REALICE DE XEITO EFICAZ, EFICIENTE, INTEGRADO E COORDINADO COS OUTROS NIVEIS ASISTENCIAIS, TENDO EN CONTA O ESTABLECIDO NA LEI 5/1999, DO 21 DE MAIO, DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

11-02-2019

Datas de vixencia

Vixente desde 12-02-2019 ata 11-02-2023

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
ABEIRO GOLD, S.L. 0,00 €
CONSELLERÍA DE SANIDADE 0,00 €
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS) 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2019-1285.pdf CONVENIO 2019-1285 MEMORIA.pdf