CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE - SERVIZO GALEGO DE SAÚDE- E O CONCELLO DE CARNOTA SOBRE ASUNCIÓN DOS CUSTOS DE MANTEMENTO DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNOTA


Obxecto

CONSTITÚE O OBXECTO DESTE CONVENIO ESTABLECER AS BASES DE COOPERACIÓN ENTRE O CONCELLO DE CARNOTA E O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE PARA A CESIÓN DA PROPIEDADE DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNOTA DO QUE É TITULAR O DITO CONCELLO, AO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E PARA A ASUNCIÓN, POR PARTE DESTE ORGANISMO, DOS GASTOS DE MANTEMENTO DO MESMO.

Tipo

Outros convenios

Data da sinatura

15-09-2017

Datas de vixencia

Vixente desde 15-09-2017 ata 14-09-2021

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONCELLO DE CARNOTA 0,00 €
CONSELLERÍA DE SANIDADE 0,00 €
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS) 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2017-0881.pdf CONVENIO 2017-0881 MEMORIA.pdf