CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE DA XUNTA DE GALICIA, A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL, A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O VIXILANCIA DOS MOSQUITOS VECTORES DE ENFERMIDADE HUMANA E ANIMAL


Obxecto

A FINALIDADE DO PRESENTE CONVENIO É ESTABLECER AS CONDICIÓNS POLAS QUE SE REXERÁ A COOPERACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL, A USC E A UVIGO PARA A PRESTACIÓN DO APOIO TÉCNICO E DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES RELACIONADAS COA VIXILANCIA E CONTROL DE MOSQUITOS VECTORES DE ENFERMIDADES EN GALICIA.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

22-09-2017

Datas de vixencia

Vixente desde 23-09-2017 ata 30-04-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE SANIDADE 217.800,00 €
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 0,00 €
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 0,00 €
UNIVERSIDADE DE VIGO 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2017-0778.pdf CONVENIO 2017-0778 MEMORIA.pdf