CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E GALARIA, EMPRESA PUBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS S.A., COA FINALIDADE DE MANTEMENTO INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA E SISTEMAS ASOCIADOS


Obxecto

O PRESENTE CONVENIO TEN POR OBXECTO O FINANCIAMENTO CONXUNTO POLAS PARTES ASINANTES DO MANTEMENTO INTEGRAL DOS EQUIPOS ALTA TECNOLOXÍA E SISTEMAS ASOCIADOS, DAS MARCAS PHILIPS, SIEMENS E GENERAL ELECTRIC, INSTALADOS NOS CENTROS DEPENDENTES DA CONSELLERÍA DE SANIDADE, DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E DE GALARIA, EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, SA., ASÍ COMO A INCORPORACIÓN DE DETERMINADAS EVOLUCIÓNS TECNOLÓXICAS. O MANTEMENTO INTEGRAL TERÁ COMO FINALIDADE QUE EN TODO MOMENTO OS EQUIPOS E SISTEMAS ASOCIADOS SE ENCONTREN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMENTO MEDIANTE A EXECUCIÓN DE DISTINTAS OPERACIÓNS E TAREFAS: MANTEMENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO E TÉCNICO-LEGAL.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

26-07-2016 Vixente desde: 26-07-2016

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE SANIDADE 0,00 €
GALARIA,EMPRESA PUBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS S.A. 0,00 €
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS) 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2016-1725.pdf CONVENIO 2016-1725 MEMORIA.pdf