ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL AUGAS DE GALICIA E A CONSELLERÍA DE SANIDADE A TRAVÉS DO LABORATORIO DE SÁUDE PÚBLICO PARA O CONTROL DA CALIDADE DAS AUGAS SOTERRADAS DENTRO DO ÁMBITO TERRITORIAL DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GALICIA-COSTA


Obxecto

ESTE ACORDO TEN POR OBXECTO REGULAR A COOPERACIÓN ENTRE AS PARTES ASINANTES DE CARA A UNHA ADECUADA PROGRAMACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA ANÁLISE EN LABORATORIO DE PARÁMETROS DE CALIDADE DAS AUGAS NOS PUNTOS DE CONTROL DE AUGAS SOTERRADAS INDICADOS NO ANEXO I

Tipo

Acordo de colaboración

Data da sinatura

11-07-2016

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
AUGAS DE GALICIA 380.568,96 €
CONSELLERÍA DE SANIDADE 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2016-0842.pdf CONVENIO 2016-0842 MEMORIA.pdf