ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE E O INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA PARA “ANALISE DE BIOTOXINAS DENTRO DO CONTROL OFICIAL DE MOLUSCOS BIVALVOS”


Obxecto

CONSTITÚE O OBXECTO DO PRESENTE INSTRUMENTO, NO MARCO DA REDE DE LABORATORIOS CONSTITUÍDA O 4 DE FEBREIRO DE 2016, ESTABLECER UNHA LIÑA ESPECÍFICA DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE E INTECMAR, QUE POSIBILITE A TRANSMISIÓN BIDIRECCIONAL DA INFORMACIÓN RELATIVA A BIOTOXINAS, CRITERIOS MICROBIOLÓXICOS (SALMONELLA E VIBRIO), NOROVIRUS, DIOXINAS E PCB'S E METAIS PESADOS DOS MOLUSCOS BIVALVOS PROCEDENTES DAS RÍAS GALEGAS E A REALIZACIÓN DE ANÁLISES DE BIOTOXINAS PARA O CONTROL SANITARIO DOS MOLUSCOS BIVALVOS PROCEDENTES DE ESTABLECEMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, FACILITANDO O EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DE CONTROL SANITARIO ATRIBUÍDAS Á CONSELLERÍA DE SANIDADE E Á CONSELLERÍA DO MAR.

Tipo

Acordo de colaboración

Data da sinatura

24-08-2016

Datas de vixencia

Vixente desde 25-08-2016 ata 31-12-2018

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE SANIDADE 90.000,00 €
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA (INTECMAR) 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2016-0645.pdf CONVENIO 2016-0645 MEMORIA.pdf