PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE E A FISCALÍA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA A TOMA DE MOSTRAS DE SANGUE PARA A DETECCIÓN DE ALCOHOL E/OU DROGAS NOS CENTROS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE.


Obxecto

O OBXECTO DESTE PROTOCOLO É ESTABLECER UN PROCEDEMENTO QUE GARANTA O CORRECTO CUMPRIMENTO DOS REQUIRIMENTOS TÉCNICOS, ORGANIZATIVOS E MÉDICO-LEGÁIS ESTABLECIDOS NO NOSO ORDENAMENTO XURÍDICO, EN RELACIÓN COA OBTENCIÓN DE MOSTRAS DE SANGUE PARA A ANÁLISE DE ALCOHOLEMIA E/OU PRESENZA DE DROGAS EN SANGUE QUE SE LEVEN A CABO NOS CENTROS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE.

Tipo

Protocolo de colaboración

Data da sinatura

22-01-2016

Datas de vixencia

Vixente desde 22-01-2016 ata 21-01-2017

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE SANIDADE 0,00 €
FISCALÍA DE GALICIA 0,00 €