CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DO ALUMNADO DO "MÁSTER EN ATENCIÓN SANITARIA, XESTIÓN E COIDADOS".


Obxecto

ESTABLECER A FORMA E CONDICIÓNS DA COLABORACIÓN ENTRE AS PARTES CARA A UNA AXEITADA PLANIFICACIÓN, DESENVOLVEMENTO E AVALIACIÓN DAS PRÁCTICAS DO ALUMNADO DO "MÁSTER EN ATENCIÓN SANITARIA, XESTIÓN E COIDADOS" PERTENCENTE Á FACULTADE DE ENFERMARÍA, EN CENTROS OU UNIDADES DEPENDENTES DA CONSELLERÍA DE SANIDADE E DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

19-02-2016

Datas de vixencia

Vixente desde 20-02-2016 ata 31-12-2019

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE SANIDADE 0,00 €
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS) 0,00 €
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 0,00 €