ACORDO DE COLABORACIÓN PARA O ESTABLECEMENTO DUNHA REDE INTEGRADA DE LABORATORIOS DE INTERÉS EN SAÚDE PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.


Obxecto

O ESTABLECEMENTO DUNHA REDE INTEGRADA DE LABORATORIOS DE INTERESE EN SAÚDE PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (REDGALICIA), QUE PERMITA O USO COORDINADO DOS DISTINTOS LABORATORIOS DE QUE DISPOÑEN OS DEPARTAMENTOS ASINANTES, E QUE XEREN DATOS DE INTERESE PARA A SAÚDE PÚBLICA.

Tipo

Acordo de colaboración

Data da sinatura

04-02-2016 Vixente desde: 04-02-2016

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 0,00 €
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO 0,00 €
CONSELLERÍA DE SANIDADE 0,00 €
CONSELLERÍA DO MAR 0,00 €
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 0,00 €
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS) 0,00 €