CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, SAU PARA A ORGANIZACIÓN DA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA NA RESIDENCIA DE MAIORES CASTRO RIBERAS DO LEA.


Obxecto

A REALIZACIÓN DA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA DE XEITO EFICAZ, EFICIENTE, INTEGRADO E COORDINADO COS OUTROS NIVEIS ASISTENCIAS, AOS USUARIOS DO SERGAS RESIDENTES NA RESIDENCIA DE MAIORES CASTRO RIBERAS DO LEA, TENDO EN CONTA O ESTABLECIDO NA LEI 5/1999, DO 21 DE MAIO, DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

30-12-2015

Datas de vixencia

Vixente desde 31-12-2015 ata 30-12-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE SANIDADE 0,00 €
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, SAU 0,00 €
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS) 0,00 €