CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL, SAU PARA A ORGANIZACIÓN DA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA NA RESIDENCIA DE MAIORES SARQUAVITAE MATOGRANDE.


Obxecto

A REALIZACIÓN DA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA DE XEITO EFICAZ, EFICIENTE, INTEGRADO E COORDINADO COS OUTROS NIVEIS ASISTENCIAS, AOS USUARIOS DO SERGAS RESIDENTES NA RESIDENCIA DE MAIORES SARQUAVITAE MATOGRANDE, TENDO EN CONTA O ESTABLECIDO NA LEI 5/1999, DO 21 DE MAIO, DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

22-12-2015

Datas de vixencia

Vixente desde 23-12-2015 ata 22-12-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE SANIDADE 0,00 €
SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL, SAU 0,00 €
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS) 0,00 €