CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA A REALIZACIÓN DAS PRÁCTICAS TUTELADAS DOS ALUMNOS/AS DO GRAO EN NUTRICIÓN HUMANA E DIETÉTICA.


Obxecto

ESTABLECER A FORMA E CONDICIÓNS DA COLABORACIÓN ENTRE AS PARTES, CARA A UNHA ADECUADA PLANIFICACIÓN, DESENVOLVEMENTO E AVALIACIÓN DAS PRÁCTICAS TUTELADAS DOS ALUMNOS DE NUTRICIÓN HUMANA E DIETÉTICA, NOS CENTROS DEPENDENTES DA CONSELLERÍA DE SANIDADE E DO SERGAS QUE DISPOÑAN DE PROFESIONAIS CON TITULACIÓN ACADÉMICA SUFICIENTE E QUE A USC E O SERGAS CONSIDEREN ADECUADOS.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

09-11-2015

Datas de vixencia

Vixente desde 10-11-2015 ata 09-11-2020

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE SANIDADE 0,00 €
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS) 0,00 €
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 0,00 €