CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA, A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE, E A FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP), PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN E PROTECCIÓN DA SAÚDE.


Obxecto

REGULAR AS CONDICIÓNS QUE REXERÁN A COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERGAS, A FEGAMP COMO ENTIDADE COLABORADORA E OS CONCELLOS QUE SE ADHIRAN E ACEPTEN AS SUBVENCIÓNS CUXAS BASES REGULADORAS SE RECOLLEN NESTE CONVENIO PARA O FINANCIAMENTO E O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE AXUDAS PARA UNIDADES ASISTENCIAIS DE DROGODEPENDENCIAS (UADS), A TRAVÉS DOS CONCELLOS QUE DISPOÑAN DESTAS UNIDADES, ATENDENDO Á PLANIFICACIÓN, CRITERIOS, GUÍAS, PROGRAMAS E PROCEDEMENTOS ESTABLECIDOS POLO SERGAS NO CIRCUÍTO DE ASISTENCIA SANITARIA AOS TRASTORNOS ADICTIVOS EN GALICIA PUBLICADO EN 2011.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

11-12-2015

Datas de vixencia

Vixente desde 11-12-2015 ata 31-03-2016

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE SANIDADE 3.979.799,92 €
FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP) 0,00 €
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS) 0,00 €
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 0,00 €