CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE E A FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS, PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN DE TECNOLOXÍAS NO MARCO DA REDE ESPAÑOLA DE AXENCIAS DE AVALIACIÓN DE TECNOLOXÍAS E PRESTACIÓNS DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE.


Obxecto

ESTABLECER A FORMA E CONDICIÓNS POLAS QUE SE REXERÁ A COLABORACIÓN ENTRE AS PARTES DE CARA Á REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN DE TECNOLOXÍAS E PRESTACIÓNS SANITARIAS, NO MARCO DETERMINADO POLO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO DE SAÚDE CARLOS IIII E A CONSELLERÍA DE SANIDADE, PARA O DESENVOLEMENTO DE ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN DE TECNOLOXÍAS NO MARCO DA REDE ESPAÑOLA DE AXENCIAS DE AVALIACIÓN DE TECNOLOXÍAS SANITARIAS E PRESTACIÓNS DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

17-12-2015

Datas de vixencia

Vixente desde 17-12-2015 ata 31-12-2015

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE SANIDADE 555.000,00 €
FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS 0,00 €