CONVENIO PARA A COLABORACIÓN NA DOCENCIA CLÍNICA DO GRAO EN MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.


Obxecto

A COLABORACIÓN NA DOCENCIA CLÍNICA DO GRAO EN MEDICINA NO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA, QUE IMPARTE A FACULTADE DE MEDICINA DA USC.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

09-10-2015 Vixente desde: 09-10-2015

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 0,00 €
CONSELLERÍA DE SANIDADE 0,00 €
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 0,00 €
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 0,00 €
UNIVERSIDADE DE VIGO 0,00 €