CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE E O CLÚSTER DE SAÚDE DE GALICIA, PARA IMPULSAR O DESENVOLVEMENTO DA INTERNACIONALIZACIÓN DO CLÚSTER DA SAÚDE DE GALICIA.


Obxecto

REGULAR AS RELACIÓNS DE COLABORACIÓN ENTRE AS PARTES PARA IMPULSAR A CREACIÓN DUN ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN SANITARIA EN GALICIA QUE PERMITA ACOMETER OS PRIMEIROS PASOS DA SÚA INTERNACIONALIZACIÓN.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

28-09-2015

Datas de vixencia

Vixente desde 28-09-2015 ata 30-11-2016

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CLÚSTER SAÚDE DE GALICIA 0,00 €
CONSELLERÍA DE SANIDADE 40.000,00 €