Resultados da busca


Amosando do 21 ao 35 de 35 resultados


CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE COLABORADORA ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. PARA A ENTREGA E DISTRIBUCIÓN DOS FONDOS DAS AXUDAS DO PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN E INCENTIVACIÓN DO CONSUMO NOS COMERCIOS RETALLISTAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, A TRAVÉS DOS BONOS ACTIVA COMERCIO.
Sinatura 08-04-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A FEDERACIÓN GALLEGA DE ESTACIONES DE SERVICIO “FEGAES” PARA A ELABORACIÓN DUN PLAN ESTRATÉXICO NO SECTOR DAS ESTACIÓNS DE SERVIZO EN GALICIA
Sinatura 05-03-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA PARA APOIAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DESTA ENTIDADE DURANTE O ANO 2021
Sinatura 24-02-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE EDITORIAL LA CAPITAL, SL, EDITORA DOS XORNAIS “EL IDEAL GALLEGO”, “DIARIO DE FERROL” E “DIARIO DE AROUSA”, PARA ELABORAR E PUBLICAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA
Sinatura 19-02-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE LA REGIÓN, SA, EDITORA DO XORNAL “LA REGIÓN”, PARA ELABORAR E PUBLICAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA
Sinatura 19-02-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A CORPORACIÓN VOZ DE GALICIA S.L.U., PARA ELABORAR E PUBLICAR EN “LA VOZ DE GALICIA” INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA
Sinatura 18-02-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE EL PROGRESO DE LUGO, SL, EDITORA DO XORNAL “EL PROGRESO”, PARA ELABORAR E PUBLICAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA
Sinatura 11-02-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE FARO DE VIGO, SAU, EDITORA DO XORNAL “FARO DE VIGO”, PARA ELABORAR E PUBLICAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA
Sinatura 11-02-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE LA OPINIÓN DE LA CORUÑA, SL, EDITORA DO XORNAL “LA OPINIÓN A CORUÑA”, PARA ELABORAR E PUBLICAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA
Sinatura 11-02-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAE INNOVACIÓN E A ENTIDADE LÉREZ EDICIONES, SLU, EDITORA DO XORNAL “DIARIO DE PONTEVEDRA”, PARA ELABORAR E PUBLICAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA
Sinatura 11-02-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE RÍAS BAIXAS DE COMUNICACIÓN, SA, EDITORA DO XORNAL “ATLÁNTICO”, PARA ELABORAR E PUBLICAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA
Sinatura 11-02-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A CÁMARA OFICIAL MINEIRA DE GALICIA PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS DE INTERESE XERAL PARA O SECTOR MINEIRO DE GALICIA NO ANO 2021
Sinatura 28-01-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA O FOMENTO DA INVESTIGACIÓN E A REALIZACIÓN DE PROBAS DE CONTROL DE CALIDADE DOS HIDROCARBUROS EN GALICIA
Sinatura 30-12-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN DA XUNTA DE GALICIA E A CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVIZOS E NAVEGACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA A REALIZACIÓN DE VARIAS ACTUACIÓNS PARA O IMPULSO E APOIO AO COMERCIO E A ARTESANÍA NO MARCO DO XACOBEO 2021.
Sinatura 06-11-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A CÁMARA OFICIAL MINEIRA DE GALICIA PARA A REALIZACIÓN DE ESTUDOS E OUTRAS ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS DE FOMENTO DA SUSTENTABILIDADE NA MINERÍA
Sinatura 14-10-2020 Non vixente

Amosando do 21 ao 35 de 35 resultados