Resultados da busca


Amosando do 21 ao 37 de 37 resultados


CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, E O COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS FORESTAIS DE GALICIA PARA A PRESTACIÓN DE ASISTENCIA PERICIAL Á ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
Sinatura 26-10-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, E AS ORGANIZACIÓNS NON GOBERNAMENTAIS SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA, ASOCIACIÓN ONGD GALEGA DE REPORTEIROS SOLIDARIOS (AGARESO) E ASEMBLEA DE COOPERACIÓN POLA PAZ PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO “COOPERACIÓN GALEGA: O MUNDO QUE QUEREMOS 2020-2021”
Sinatura 21-10-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE DOZÓN PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO OBRAS DE MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA NUN EDIFICIO DE TITULARIDADE MUNICIPAL
Sinatura 21-10-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE NOIA PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO CORRECCIÓN DE PUNTO DE VERTIDO INCONTROLADO E RECUPERACIÓN DE ESPAZO AMBIENTALMENTE DEGRADADO NA SENDA PEONIL DE ABRUIÑEIRAS A RÍO DO PORTO
Sinatura 20-10-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE DOZÓN PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO REPARACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA DE CUBELOS E A GOUXA
Sinatura 15-10-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE CRECENTE PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO OBRAS DE REPARACIÓN DE CUBERTA DO CENTRO DE SAÚDE DE FILGUEIRA
Sinatura 01-10-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE SANXENXO PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO SEMIPEATONALIZACIÓN DO PASEO DA PRAIA DE SILGAR
Sinatura 28-09-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E MAIS A FUNDACIÓN GALEGA CONTRA O NARCOTRÁFICO, PARA A XESTIÓN DE BENS COMISADOS EN DELITOS CONTRA O NARCOTRÁFICO E CONEXOS
Sinatura 25-09-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E A ASOCIACIÓN GALLEGA DE JUGADORES ANÓNIMOS (AGAJA) EN MATERIA DE XOGO RESPONSABLE
Sinatura 24-09-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E A ASOCIACIÓN GALLEGA DE LUDÓPATAS EN REHABILITACIÓN (AGALURE) EN MATERIA DE XOGO RESPONSABLE
Sinatura 24-09-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y TURISMO DE LA XUNTA DE GALICIA Y LA ASOCIACIÓN “ESPAÑA CON ACNUR” (EL COMITÉ ESPAÑOL DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS) PARA EL PROYECTO “LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL Y LA DISCRIMINACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LAS MUJERES EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO-RDC”
Sinatura 18-09-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y TURISMO DE LA XUNTA DE GALICIA Y LA FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL PARA EL PROYECTO “SERVICIOS INTEGRADOS DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROTECCIÓN INFANTIL PARA NIÑOS Y NIÑAS REFUGIADAS EN UGANDA
Sinatura 18-09-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y TURISMO DE LA XUNTA DE GALICIA Y LA ASOCIACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNRWA (UNRWA ESPAÑA) PARA EL PROYECTO “PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS MUJERES SUPERVIVIENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA EN LOS CAMPOS DE POBLACIÓN REFUGIADA DE LA FRANJA DE GAZA DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19”
Sinatura 18-09-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE PAZOS DE BORBÉN PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO SISTEMA DE CLORACIÓN CONTINUO PARA DEPÓSITOS DE AUGA POTABLE EN MOSCOSO E MOSTEIRO
Sinatura 15-09-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DA PEROXA PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO RENOVACION DAS INSTALACIÓNS DE LUZ PÚBLICA EN VARIOS NÚCLEOS DA PEROXA
Sinatura 15-09-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O O CONCELLO DE ORDES PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO HÍBRIDO PARA ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN DO AMBIENTE
Sinatura 14-09-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE RIBADAVIA PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DA CASA DO CONCELLO
Sinatura 14-09-2020 Non vixente

Amosando do 21 ao 37 de 37 resultados