Resultados da busca


Amosando do 21 ao 40 de 484 resultados


ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA PARA O DESENVOLVEMENTO E IMPLANTACIÓN DUN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SOPORTE PARA OS PROCESOS ELECTORAIS DAS CONFRARÍAS DE PESCADORES DE GALICIA
Sinatura 26-10-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR DA XUNTA DE GALICIA E O CONSELLO REGULADOR DA D.O.P. MEXILLÓN DE GALICIA PARA A PROMOCIÓN E A MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN DO MEXILLÓN CERTIFICADO D.O.P. NO ANO 2021
Sinatura 23-09-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA A MINIMIZACION DO IMPACTO DAS PATOLOXIAS BACTERIANAS EN CRIADEIROS DE BIVALVOS. ASPECTOS PRÁCTICOS E AXUDA A PRODUCION
Sinatura 05-08-2021 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR, A UNIVERSIDADE DA CORUÑA E A FUNDACIÓN DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA O PLAN DA CULTURA MARÍTIMA DE GALICIA-HORIZONTE 2030 (PCUMA).
Sinatura 04-08-2021 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A “COOPERATIVA DE ARMADORES DE PESCA DEL PUERTO DE VIGO, SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA”, PARA ORGANIZACIÓN DA “VIII CONFERENCIA INTERNACIONAL ARVI SOBRE EL FUTURO DE LA PESCA” EN 2021
Sinatura 26-07-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A ASEMBLEA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DA CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA
Sinatura 19-07-2021 Non vixente

CONVENIO DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA COA CONSELLERÍA DO MAR PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICASACADÉMICAS EXTERNAS CURRICULARES E EXTRACURRICULARES DO ALUMNADO DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA.
Sinatura 12-07-2021 Vixente

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DUN CONVENIO ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A TRAVÉS DA CONSELLERÍA DO MAR, E A CONFRARÍA DE PESCADORES DE MIÑO, MEDIANTE O QUE SE CANALIZA UNHA SUBVENCIÓN DE CONCESIÓN DIRECTA PARA A REALIZACIÓN DA REFORMA E O ACONDICIONAMENTO DO PUNTO DE CONTROL E VENDA, E OS ASEOS QUE A CONFRARÍA TEN NO PEDRIDO, DURANTE O ANO 2021
Sinatura 23-06-2021 Non vixente

CONVENIO ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A TRAVÉS DA CONSELLERÍA DO MAR, E A ASOCIACIÓN EMPRESARIAL GALEGA DE CARPINTERÍA DE RIBEIRA, MEDIANTE O QUE SE CANALIZA UNHA SUBVENCIÓN DE CONCESIÓN DIRECTA PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN E FOMENTO DA CARPINTERÍA DE RIBEIRA, DURANTE O ANO 2021
Sinatura 22-06-2021 Non vixente

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DUN CONVENIO ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A TRAVÉS DA CONSELLERÍA DO MAR, E A FEDERACIÓN GALEGA POLA CULTURA MARÍTIMA E FLUVIAL, MEDIANTE O QUE SE CANALIZA UNHA SUBVENCIÓN DE CONCESIÓN DIRECTA PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DAS EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS E O XV ENCONTRO DE EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS DE GALICIA, DURANTE O ANO 2021
Sinatura 22-06-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN GALEGA DE REDEIRAS ARTESÁS “O PEIRAO”
Sinatura 21-04-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN GALEGA DE CONFRARÍAS DE PESCADORES
Sinatura 14-04-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DA CORUÑA
Sinatura 14-04-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DE LUGO
Sinatura 14-04-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DE PONTEVEDRA
Sinatura 14-04-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN GALEGA DE REDEIRAS ARTESÁS “O PEIRAO”
Sinatura 24-02-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A., PARA A REALIZACIÓN DUNHA SERIE DE PROGRAMAS SOBRE O SECTOR PESQUEIRO E IGUALMENTE A DIFUSIÓN DE INFORMACIÓNS DIARIAS SOBRE A ACTUALIDADE DO SECTOR, NO ANO 2021
Sinatura 20-01-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN GALEGA DE CONFRARÍAS DE PESCADORES
Sinatura 15-01-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DA CORUÑA
Sinatura 15-01-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DE LUGO
Sinatura 15-01-2021 Non vixente

Amosando do 21 ao 40 de 484 resultados