Resultados da busca


Amosando do 21 ao 40 de 1482 resultados


CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERÍA DE SANIDAD, EL SERVICIO GALLEGO DE SALUD, LA AGENCIA GALLEGA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN SALUD Y LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE GRADO Y MÁSTERES
Sinatura 02-10-2017 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE DA XUNTA DE GALICIA, A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL, A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O VIXILANCIA DOS MOSQUITOS VECTORES DE ENFERMIDADE HUMANA E ANIMAL
Sinatura 22-09-2017 Non vixente

CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE - SERVIZO GALEGO DE SAÚDE- E O CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS SOBRE ASUNCIÓN DOS CUSTOS DE MANTEMENTO DO CENTRO DE SAÚDE DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Sinatura 15-09-2017 Non vixente

CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE - SERVIZO GALEGO DE SAÚDE- E O CONCELLO DE CARNOTA SOBRE ASUNCIÓN DOS CUSTOS DE MANTEMENTO DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNOTA
Sinatura 15-09-2017 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL E A CONSELLERÍA DE SANIDADE PARA O INTERCAMBIO DE DATOS DE ACCIDENTES DE TRABALLO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DE DETECCIÓN DE TERCEIROS OBRIGADOS AO PAGAMENTO NA ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA NO SERVIZO PÚBLICO DE SAÚDE
Sinatura 15-09-2017 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA A ORGANIZACIÓN DA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA NA RESIDENCIA MEU LAR
Sinatura 10-03-2017 Non vixente

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y LA ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL LÁCTEA (INLAC) PARA EL FOMENTO DEL CONSUMO DE LECHE Y DE DERIVADOS LÁCTEOS EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Sinatura 31-01-2017 Non vixente

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERÍA DE SANIDADE Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Sinatura 13-01-2017 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA, A CONSELLERIA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE, E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP), PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCION E PROTECCIÓN DA SAÚDE.
Sinatura 24-11-2016 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E DORAL RESIDENCIAS GESTIÓN SOCIOSANITARIA, S.L. PARA A ORGANIZACIÓN DA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA NOS CENTROS RESIDENCIAIS DE MAIORES E DISCAPACITADOS DORAL RESIDENCIAS
Sinatura 16-09-2016 Non vixente

ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE E O INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA PARA “ANALISE DE BIOTOXINAS DENTRO DO CONTROL OFICIAL DE MOLUSCOS BIVALVOS”
Sinatura 24-08-2016 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E GALARIA, EMPRESA PUBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS S.A., COA FINALIDADE DE MANTEMENTO INTEGRAL DO EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOXÍA E SISTEMAS ASOCIADOS
Sinatura 26-07-2016 Vixente

ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL AUGAS DE GALICIA E A CONSELLERÍA DE SANIDADE A TRAVÉS DO LABORATORIO DE SÁUDE PÚBLICO PARA O CONTROL DA CALIDADE DAS AUGAS SOTERRADAS DENTRO DO ÁMBITO TERRITORIAL DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GALICIA-COSTA
Sinatura 11-07-2016

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD, LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE GALICIA (UCGAL) Y EL FORO INTERALIMENTARIO PARA EL FOMENTO DE UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Sinatura 18-05-2016 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSELLERIA DE SANIDAD DE LA XUNTA DE GALICIA Y EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III PARA LA REALIZACIÓN EN GALICIA DE UN ESTUDIO SOBRE EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DE LA INFECCIÓN POR VIH.
Sinatura 12-04-2016 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DO ALUMNADO DO "MÁSTER EN ATENCIÓN SANITARIA, XESTIÓN E COIDADOS".
Sinatura 19-02-2016 Non vixente

ACORDO DE COLABORACIÓN PARA O ESTABLECEMENTO DUNHA REDE INTEGRADA DE LABORATORIOS DE INTERÉS EN SAÚDE PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.
Sinatura 04-02-2016 Vixente

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE E A FISCALÍA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA A TOMA DE MOSTRAS DE SANGUE PARA A DETECCIÓN DE ALCOHOL E/OU DROGAS NOS CENTROS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE.
Sinatura 22-01-2016 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, SAU PARA A ORGANIZACIÓN DA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA NA RESIDENCIA DE MAIORES CASTRO RIBERAS DO LEA.
Sinatura 30-12-2015 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, SAU PARA A ORGANIZACIÓN DA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA NA RESIDENCIA DE MAIORES CONCEPCIÓN ARENAL.
Sinatura 30-12-2015 Non vixente

Amosando do 21 ao 40 de 1482 resultados