Resultados da busca


Amosando do 1 ao 20 de 57 resultados


CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, PARA A COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE GALICIA (IMELGA) E O INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES "LUÍS CONCHEIRO"
Sinatura 12-02-2021 Vixente

CONVENIO ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, EL MINISTERIO DE JUSTICIA, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, LA COMUNITAT VALENCIANA, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS EN JUZGADOS Y TRIBUNALES DE GALICIA, COMUNITAT VALENCIANA, ANDALUCÍA, MADRID, CASTILLA-LA MANCHA, CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA, ILLES BALEARS, REGIÓN DE MURCIA, CEUTA Y MELILLA.
Sinatura 29-01-2021 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROXECTO PARA O ESTUDO DA DELIMITACIÓN COMPETENCIAL NO ÁMBITO DA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE GALICIA
Sinatura 31-12-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS PARA A INCORPORACIÓN DO CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS AO SISTEMA AUTONÓMICO DE PRESTACIÓNS HOMOLOGADAS DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DA XUNTA DE GALICIA
Sinatura 23-12-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, O COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA E O COLEXIO OFICIAL DE AVOGADOS DE OURENSE PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTRAXUDICIAL FAMILIAR GRATUÍTA DURANTE O ANO 2020 EN OURENSE
Sinatura 21-12-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, O COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA E O COLEXIO OFICIAL DE AVOGADOS DA CORUÑA PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTRAXUDICIAL FAMILIAR GRATUÍTA DURANTE O ANO 2020 NA CORUÑA.
Sinatura 18-12-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, O COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA E O COLEXIO OFICIAL DE AVOGADOS DE FERROL PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTRAXUDICIAL FAMILIAR GRATUÍTA DURANTE O ANO 2020 EN FERROL
Sinatura 18-12-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, O COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA E O COLEXIO OFICIAL DE AVOGADOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTRAXUDICIAL FAMILIAR GRATUÍTA DURANTE O ANO 2020 EN SANTIAGO DE COMPOSTELA, PADRÓN, NEGREIRA, ORDES E ARZÚA
Sinatura 18-12-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, A CONSELLERIA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP), PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCION E PROTECCIÓN DA SAÚDE
Sinatura 18-12-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O PARLAMENTO DE GALICIA, A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO A TRAVÉS DA AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA E A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PARA A ORGANIZACIÓN DA PROVISIÓN E REPARTICIÓN DE MENÚS DE NADAL PARA AS PERSOAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE AGRAVADA A RAÍZ DA COVID-19
Sinatura 16-12-2020 Non vixente

CONVENIO PARA A ASUNCIÓN POLA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DA CONVOCATORIA E DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS SELECTIVOS UNITARIOS PARA O ACCESO ÁS DIFERENTES CATEGORÍAS DOS CORPOS DE POLICÍA LOCAL E ÁS PRAZAS DE AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL E AS DE VIXILANTES MUNICIPAIS ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO DA XUNTA DE GALICIA E O CONCELLO DE FRIOL
Sinatura 14-12-2020 Vixente

CONVENIO PARA A ASUNCIÓN POLA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DA CONVOCATORIA E DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS SELECTIVOS UNITARIOS PARA O ACCESO ÁS DIFERENTES CATEGORÍAS DOS CORPOS DE POLICÍA LOCAL E ÁS PRAZAS DE AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO DA XUNTA DE GALICIA E O CONCELLO DE PONTE CALDELAS
Sinatura 11-12-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE VILAR DE BARRIO PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO SOTERRAMENTO DE REDES E PAVIMENTACIÓN DE RÚA EN VILAR DE BARRIO
Sinatura 02-12-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE MUROS PARA COLABORAR NOS GASTOS DE ADQUISICIÓN E DOTACIÓN DUNHA CARPA PARA USO DO GES DE MUROS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL E EMERXENCIAS.
Sinatura 01-12-2020 Non vixente

CONVENIO ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO DA XUNTA DE GALICIA, O COLEXIO DE AVOGADOS DE SANTIAGO E MAIS A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, A TRAVÉS DO CENTRO INTEGRAL DE ANÁLISE E RESOLUCIÓN DE CONFLITOS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (CIARCUS), PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA EXPERIMENTAL DE MEDIACIÓN NO ÁMBITO PENAL EN SANTIAGO DE COMPOSTELA EN 2020.
Sinatura 27-11-2020 Non vixente

CONVENIO ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP) PARA ARTICULAR A ENCOMENDA DE XESTIÓN Á XUNTA DE GALICIA PARA A REALIZACIÓN DE ACTUACIÓNS AUXILIARES E DE COLABORACIÓN MATERIAL NA TRAMITACIÓN DOS PROCEDEMENTOS SANCIONADORES COMPETENCIA DOS CONCELLOS DE GALICIA, EN RELACIÓN CO INCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN APROBADAS PARA A LOITA CONTRA O COVID- 19
Sinatura 27-11-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA E O CONCELLO DE CARTELLE PARA A REALIZACIÓN DAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DUN PARQUE INFANTIL NO NÚCLEO DA ULFE
Sinatura 25-11-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E A CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI) PARA A ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO ADAPTADO
Sinatura 25-11-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO E O CONCELLO DE ARTEIXO PARA A ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO UTV DESTINADO A ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Sinatura 25-11-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, O COLEXIO DE AVOGADOS DE PONTEVEDRA E O COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA EXPERIMENTAL DE MEDIACIÓN FAMILIAR INTRAXUDICIAL PARA O ANO 2020 EN PONTEVEDRA
Sinatura 23-11-2020 Non vixente

Amosando do 1 ao 20 de 57 resultados