Resultados da busca


Amosando do 1 ao 20 de 460 resultados


CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A ASOCIACIÓN ARELA NO DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE CAPTACIÓN, VALORACIÓN, FORMACIÓN E SEGUIMENTO DE PERSOAS OU FAMILIAS PARA CONVIVIR CON ADOLESCENTES QUE TEÑAN QUE CUMPRIR UNHA MEDIDA DE CONVIVENCIA CON PERSOA OU FAMILIA NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Sinatura 23-12-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, O COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA E O COLEXIO OFICIAL DE AVOGADOS DE OURENSE PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTRAXUDICIAL FAMILIAR GRATUÍTA DURANTE O ANO 2020 EN OURENSE
Sinatura 21-12-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, O COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA E O COLEXIO OFICIAL DE AVOGADOS DA CORUÑA PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTRAXUDICIAL FAMILIAR GRATUÍTA DURANTE O ANO 2020 NA CORUÑA.
Sinatura 18-12-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, O COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA E O COLEXIO OFICIAL DE AVOGADOS DE FERROL PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTRAXUDICIAL FAMILIAR GRATUÍTA DURANTE O ANO 2020 EN FERROL
Sinatura 18-12-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, O COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA E O COLEXIO OFICIAL DE AVOGADOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTRAXUDICIAL FAMILIAR GRATUÍTA DURANTE O ANO 2020 EN SANTIAGO DE COMPOSTELA, PADRÓN, NEGREIRA, ORDES E ARZÚA
Sinatura 18-12-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FUNDACIÓN INGADA, INSTITUTO GALEGO DO TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDADES E TRASTORNOS ASOCIADOS (INGADA) PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE ASESORAMENTO ÁS FAMILIAS NO ANO 2020
Sinatura 12-12-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A ASOCIACIÓN CULTURAL GALEGA DE FORMACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS (ATEGAL) PARA O FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS E ACTUACIÓNS DA ENTIDADE PARA O EXERCICIO 2020.
Sinatura 08-12-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FUNDACIÓN TUTELAR GALEGA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL SÁLVORA PARA O FINANCIAMENTO DAS ACTUACIÓNS DE TUTELA E PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL PARA O EXERCICIO 2020.
Sinatura 02-12-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E AS UNIVERSIDADES DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E DE VIGO PARA O FINANCIAMENTO DO PROXECTO DE DEMOCRATIZACIÓN DO COÑECEMENTO NO EXERCICIO 2020
Sinatura 02-12-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A ENTIDADE CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE APOIO A FAMILIAS MONOPARENTAIS NO ANO 2020
Sinatura 01-12-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL DA XUNTA DE GALICIA E A FUNDACIÓN GALICIA EUROPA PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN SOBRE A UNIÓN EUROPEA E DE PROXECTOS DE COOPERACIÓN EUROPEA, DESTINADOS Á XUVENTUDE GALEGA, NO EXERCICIO 2020.
Sinatura 01-12-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FUNDACIÓN MENIÑOS PARA A EXECUCIÓN DO PROGRAMA DE “INTERVENCIÓN CON NENOS E NENAS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL” PARA O ANO 2020
Sinatura 30-11-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PARA A ORGANIZACIÓN E O DESENVOLVEMENTO DUN ENCONTRO INFORMÁTICO VIRTUAL NO ANO 2020
Sinatura 30-11-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A PLATAFORMA DE ORGANIZACIÓNS DE INFANCIA DE GALICIA PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS ENCAMIÑADAS Á PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DOS DEREITOS DA INFANCIA
Sinatura 30-11-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E O CONCELLO DE BOIMORTO, DE CARA A INSTRUMENTAR A COLABORACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, DE PREVENCIÓN DA SITUACIÓN DA DEPENDENCIA E DO AGRAVAMENTO DESTA, ASÍ COMO DA PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL PARA O EXERCICIO 2020
Sinatura 29-11-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA (FAXPG), PARA O FINANCIAMENTO DUN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA EN COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES DA COMUNIDADE XORDA ANO 2020.
Sinatura 29-11-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FEDERACIÓN GALEGA DE ASOCIACIÓNS DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL DE GALICIA ( FEAFES GALICIA), PARA O FINANCIAMENTO DUN PROGRAMA DE APOIO SOCIO-EDUCATIVO COMUNITARIO E PREVENCIÓN DA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA NO MEDIO RURAL A PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL RESIDENTES EN GALICIA NO EXERCICIO 2020
Sinatura 17-11-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA “PROMOCIONA” NO ANO 2020.
Sinatura 11-11-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FUNDACIÓN ASPACE CORUÑA PARA O FINANCIAMENTO DO SERVIZO DE INFORMACIÓN E ASESORAMENTO SOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL E AS SÚAS FAMILIAS NO ANO 2020
Sinatura 06-11-2020 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O ANO 2020, ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A “FUNDACIÓN JUANSOÑADOR” PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO E DE LECER E TEMPO LIBRE, DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA A INFANCIA, A ADOLESCENCIA E AS FAMILIAS.
Sinatura 03-11-2020 Non vixente

Amosando do 1 ao 20 de 460 resultados