Resultados da busca


Amosando do 1 ao 20 de 358 resultados


CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FUNDACIÓN ASPACE CORUÑA PARA O FINANCIAMENTO DO SERVIZO DE INFORMACIÓN E ASESORAMENTO SOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL E AS SÚAS FAMILIAS NO ANO 2020
Sinatura 06-11-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O ANO 2020, ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A “FUNDACIÓN JUANSOÑADOR” PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO E DE LECER E TEMPO LIBRE, DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA A INFANCIA, A ADOLESCENCIA E AS FAMILIAS.
Sinatura 03-11-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, E A FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA (FAXPG), PARA O INCREMENTO DOS SERVIZOS DE ACCESIBILIDADE UNIVERSAL A TRAVÉS DA COMUNICACIÓN SOCIAL E Á SOCIEDADE DA INFORMACIÓN NO EXERCICIO 2020
Sinatura 02-10-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A REDE EUROPEA CONTRA A POBREZA (EAPN-GALICIA) PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS ENCAMIÑADAS Á COORDINACIÓN, OPTIMIZACIÓN DOS RECURSOS E SINERXIAS DE ACTUACIÓN DAS ENTIDADES INTEGRANTES QUE TEÑEN COMO FINALIDADE A LOITA CONTRA A POBREZA E A EXCLUSIÓN SOCIAL NO EXERCICIO 2020
Sinatura 25-09-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA, A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E O CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR PARA A IMPLANTACIÓN DA HISTORIA SOCIAL ÚNICA ELECTRÓNICA NO CONSORCIO
Sinatura 22-09-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL DA XUNTA DE GALICIA E CRUZ VERMELLA DE GALICIA PARA A EXECUCIÓN DO “PROGRAMA DE FAMILIAS ACOLLEDORAS”, DIRIXIDO AO ACOLLEMENTO EN FAMILIA ALLEA DE MENORES EN SITUACIÓN DE RISCO OU DESAMPARO.
Sinatura 21-09-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O ANO 2020, ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A ASOCIACIÓN MANAIA PARA A EXECUCIÓN DO “PROGRAMA DE PREPARACIÓN, APOIO E ACOMPAÑAMENTO ÁS FAMILIAS ADOPTIVAS”
Sinatura 16-09-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FEDERACIÓN DOWN GALICIA PARA O FINANCIAMENTO DO PROXECTO AVALIACIÓN DO ENVELLECEMENTO DAS PERSOAS COA SÍNDROME DE DOWN E DISCAPACIDADE INTELECTUAL
Sinatura 14-09-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA O FINANCIAMENTO DA UNIVERSIDADE SÉNIOR NO EXERCICIO 2020.
Sinatura 14-09-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA O FINANCIAMENTO DO PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MAIORES, IV CICLO, NO EXERCICIO 2020
Sinatura 14-09-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E O CENTRO ASOCIADO UNED - A CORUÑA PARA O FINANCIAMENTO DO PROGRAMA UNED SÉNIOR NO EXERCICIO 2020
Sinatura 14-09-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI) PARA O FINANCIAMENTO DUN PROXECTO DE PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA E PROMOCIÓN A AUTONOMÍA PERSOAL NO MEDIO RURAL NO EXERCICIO 2020
Sinatura 02-09-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O ANO 2020, ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E ALDEAS INFANTILES SOS GALICIA PARA A EXECUCIÓN DO “PROGRAMA DE APOIO AO ACOLLEMENTO EN FAMILIA EXTENSA”.
Sinatura 20-08-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FEDERACIÓN GALLEGA DE BANCOS DE ALIMENTOS (FEGABAN) PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS ENCAMIÑADAS Á CAPTACIÓN, ALMACENAMENTO E DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS ÁS INSTITUCIÓNS ASISTENCIAIS OU BENÉFICAS NO EXERCICIO 2020
Sinatura 19-08-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A ASOCIACIÓN MAROLA FUTBOL CLUB NO DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE FOMENTO DA PRÁCTICA DEPORTIVA PARA MENORES INTERNADOS NO CENTRO CONCEPCIÓN ARENAL E DE SOPORTE Á AUTONOMÍA DOS MOZOS QUE REMATAN O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE INTERNAMENTO EN CENTROS DE REEDUCACIÓN.
Sinatura 17-08-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN GALICIA PARA A EXECUCIÓN DUN PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AXUDA PARA A COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS Á POBOACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE OCASIONADA POLA COVID-19
Sinatura 26-06-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A ASOCIACIÓN GALEGA DE FAMILIAS NUMEROSAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTUACIÓNS NA CONSECUCIÓN DE BENEFICIOS E VANTAXES DESTINADOS ÁS FAMILIAS NUMEROSAS GALEGAS, NO ANO 2020
Sinatura 19-06-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA (FAXPG) PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DENOMINADO “SERVIZO DE ATENCIÓN PSICOLÓXICA E LOGOPÉDICA PARA FAMILIAS E MENORES XORDOS IMPLANTADOS OU CON PRÓTESE AUDITIVA” NO ANO 2020
Sinatura 16-06-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS PARA A LOITA CONTRA AS ENFERMIDADES DE RIL DE GALICIA PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIOEDUCATIVA EN MENORES CON ENFERMIDADE RENAL CRÓNICA EN GALICIA (PROGRAMA MEDRO CON ALCER) NO ANO 2020
Sinatura 16-06-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A ASOCIACIÓN DE CELÍACOS DE GALICIA (ACEGA) PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA “A RESTAURACIÓN GALEGA SEN GLUTE”, NO ANO 2020.
Sinatura 16-06-2020 Vixente

Amosando do 1 ao 20 de 358 resultados