Resultados da busca


Amosando do 1 ao 20 de 545 resultados


CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO, A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIA E O COLEXIO OFICIAL DE AVOGADOS DA CORUÑA PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTRAXUDICIAL FAMILIAR GRATUÍTA DURANTE O ANO 2021 NA CORUÑA
Sinatura 30-12-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O ANO 2021, ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E “MANAIA, ASOCIACIÓN GALEGA DE ADOPCIÓN E ACOLLEMENTO”, PARA A EXECUCIÓN DO “PROGRAMA DE PREPARACIÓN, APOIO E ACOMPAÑAMENTO ÁS FAMILIAS ADOPTIVAS E ACOLLEDORAS”
Sinatura 26-11-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, E O EXCMO. CONCELLO DE RIBEIRA PARA A CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DUNHA PARCELA E A CONSTRUCIÓN NELA DUN CENTRO DE RESIDENCIA DE PERSOAS MAIORES.
Sinatura 23-11-2021 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E O CONCELLO DE BOIMORTO, DE CARA A INSTRUMENTAR A COLABORACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, DE PREVENCIÓN DA SITUACIÓN DA DEPENDENCIA E DO AGRAVAMENTO DESTA, ASÍ COMO DA PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL PARA O EXERCICIO 2021
Sinatura 04-11-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A ASOCIACIÓN GALEGA DAS PERSOAS MAIORES, XUBILADOS E PENSIONISTAS (ASOGAPEM) PARA FINANCIAR A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA O EXERCICIO 2021
Sinatura 04-11-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A CONFEDERACIÓN GALLEGA DE ORGANIZACIONES DE MAYORES (COGAMA) PARA FINANCIAR A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA O EXERCICIO 2021.
Sinatura 04-11-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA SOBRE ASISTENCIA RELIXIOSA ISLÁMICA ÁS PERSOAS MENORES E MOZOS/AS INTERNOS/AS EN CENTROS DE INTERNAMENTO PARA A EXECUCIÓN DE MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE
Sinatura 03-11-2021 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA GAONA PARA A CONSTRUCIÓN DUN CENTRO PÚBLICO DE ATENCIÓN INTEGRAL ÁS PERSOAS MAIORES DENTRO DO MARCO DO PROGRAMA “COMO NA CASA”, NO CONCELLO DE PONTEVEDRA
Sinatura 21-10-2021 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E O ARCEBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SOBRE ASISTENCIA RELIXIOSA CATÓLICA A PERSOAS MENORES E MOZOS/AS INTERNOS/AS EN CENTROS DE INTERNAMENTO PARA A EXECUCIÓN DE MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE
Sinatura 18-10-2021 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL DA XUNTA DE GALICIA E A FUNDACIÓN GALICIA EUROPA PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN SOBRE A UNIÓN EUROPEA E DE PROXECTOS DE COOPERACIÓN EUROPEA, DESTINADOS Á XUVENTUDE GALEGA, NO EXERCICIO 2021.
Sinatura 15-10-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE (COGAMI) PARA O FINANCIAMENTO DUN PROXECTO DE PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA E PROMOCIÓN A AUTONOMÍA PERSOAL NO MEDIO RURAL NO EXERCICIO 2021
Sinatura 15-10-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA GAONA PARA A CONSTRUCIÓN DUN CENTRO PÚBLICO DE ATENCIÓN INTEGRAL ÁS PERSOAS MAIORES DENTRO DO MARCO DO PROGRAMA “COMO NA CASA”, NO CONCELLO DE FERROL
Sinatura 14-10-2021 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA GAONA PARA A CONSTRUCIÓN DUN CENTRO PÚBLICO DE ATENCIÓN INTEGRAL ÁS PERSOAS MAIORES DENTRO DO MARCO DO PROGRAMA “COMO NA CASA”, NO CONCELLO DE LUGO
Sinatura 14-10-2021 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA GAONA PARA A CONSTRUCIÓN DUN CENTRO PÚBLICO DE ATENCIÓN INTEGRAL ÁS PERSOAS MAIORES DENTRO DO MARCO DO PROGRAMA “COMO NA CASA”, NO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Sinatura 07-10-2021 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA GAONA PARA A CONSTRUCIÓN DUN CENTRO PÚBLICO DE ATENCIÓN INTEGRAL ÁS PERSOAS MAIORES DENTRO DO MARCO DO PROGRAMA “COMO NA CASA”, NO CONCELLO DE VIGO
Sinatura 07-10-2021 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FEDERACIÓN DOWN GALICIA PARA O FINANCIAMENTO DO PROXECTO AVALIACIÓN DO ENVELLECEMENTO DAS PERSOAS COA SÍNDROME DE DOWN E DISCAPACIDADE INTELECTUAL NO 2021
Sinatura 05-10-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PARA A ORGANIZACIÓN E O DESENVOLVEMENTO DUN ENCONTRO INFORMÁTICO NO ANO 2021
Sinatura 01-10-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E O CONSELLO EVANXÉLICO DE GALICIA SOBRE ASISTENCIA RELIXIOSA EVANXÉLICA ÁS PERSOAS MENORES E MOZOS/AS INTERNOS/AS EN CENTROS DE INTERNAMENTO PARA A EXECUCIÓN DE MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE.
Sinatura 29-09-2021 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A FUNDACIÓN LABACA NO DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE SEGUNDA OPORTUNIDADE PARA MENORES DOS CENTROS CONCEPCIÓN ARENAL E CIEMA CORUÑA E DE SOPORTE Á AUTONOMÍA DOS MOZOS/AS QUE REMATAN O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE INTERNAMENTO EN CENTROS DE REEDUCACIÓN.
Sinatura 30-08-2021 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E A PLATAFORMA DE ORGANIZACIÓNS DE INFANCIA DE GALICIA PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS ENCAMIÑADAS Á PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DOS DEREITOS DA INFANCIA NO EXERCICIO 2021
Sinatura 28-08-2021 Non vixente

Amosando do 1 ao 20 de 545 resultados