Resultados da busca


Amosando do 1 ao 20 de 161 resultados


CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AMTEGA, RETEGAL E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O TESTEO E SIMULACIÓN DE TECNOLOXÍAS DE COMUNICACIÓN AVANZADAS SEN FÍOS E SENSORIZACIÓN
Sinatura 12-12-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA E O CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA PARA A COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUTURAS TECNOLÓXICAS E SERVIZOS COMÚNS PARA A PRESTACIÓN DE SERVIZOS DIXITAIS.
Sinatura 30-11-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA E A FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA PARA A SUPRESIÓN DE BARREIRAS DE COMUNICACIÓN
Sinatura 07-11-2023 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES, A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA E AS UNIVERSIDADES DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E VIGO PARA DESENVOLVER O PROXECTO NÓS: O GALEGO NA SOCIEDADE E ECONOMÍA DA INTELIXENCIA ARTIFICIAL
Sinatura 26-10-2023 Non vixente

ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL AUGAS DE GALICIA E A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA (AMTEGA) PARA O USO DE SERVIZOS TECNOLÓXICOS TRANSVERSAIS XESTIONADOS DENDE A AMTEGA
Sinatura 14-10-2023 Vixente

ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL E A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA PARA O DESENVOLVEMENTO, MANTEMENTO E SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE APOIO NA XESTIÓN DOS INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN DA TERRA AGRARIA DE GALICIA
Sinatura 13-07-2023 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA E A ASOCIACIÓN DE EMPRESAS GALEGAS DE SOFTWARE LIBRE PARA A REALIZACIÓN DE ACTUACIÓNS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E PROMOCIÓN DO SOFTWARE LIBRE E DE FONTES ABERTAS E O USO DE ESTÁNDARES ABERTOS EN GALICIA
Sinatura 02-06-2023 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA E O COLEXIO PROFESIONAL DE ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA DE GALICIA PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, FORMACIÓN E CONCIENCIACIÓN EN MATERIA DE CIBERSEGURIDADE.
Sinatura 27-05-2023 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E O CLÚSTER TIC GALICIA PARA A POSTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES PARA O FOMENTO DA SOCIEDADE DIXITAL EN GALICIA
Sinatura 26-05-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA E O CONSORCIO PARA O DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE XESTIÓN UNIVERSITARIA DE GALICIA PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE
Sinatura 24-05-2023 Non vixente

ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE E A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA PARA O FINANCIAMENTO E SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVEMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES, SOPORTE E MANTEMENTO DO SISTEMA DE AXUDA A EXPLOTACIÓN DA MOBILIDADE DE GALICIA (SAEGAL)
Sinatura 22-05-2023 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA E CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA EN GALICIA PARA A EXECUCIÓN DO PROGRAMA FORMATIVO ITINERANTE EN COMPETENCIAS DIXITAIS, ORIENTADO A FOMENTAR O USO DA TECNOLOXÍA PRIORITARIAMENTE ENTRE O COLECTIVO DE PERSOAS MAIORES NO ÁMBITO RURAL GALEGO
Sinatura 19-05-2023 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE E A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE VERÁN PARA A PROMOCIÓN DO TALENTO DIXITAL NA MOCIDADE
Sinatura 16-05-2023 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O PARLAMENTO DE GALICIA E A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA PARA A COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUTURAS, TÉCNICAS, E SERVIZOS COMÚNS QUE PERMITAN A RACIONALIZACIÓN DOS RECURSOS TIC .
Sinatura 16-05-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA E O COLEXIO PROFESIONAL DE ENXEÑARÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GALICIA PARA A REALIZACIÓN DE ACTUACIÓNS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E PROMOCIÓN NO ÁMBITO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN EN GALICIA
Sinatura 03-05-2023 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA A COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUTURAS, TÉCNICAS, E SERVIZOS COMÚNS PARA A PRESTACIÓN DE SERVIZOS DIXITAIS.
Sinatura 28-04-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA E O COLEXIO PROFESIONAL DE ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA DE GALICIA PARA A POSTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES PARA O FOMENTO DA SOCIEDADE DIXITAL
Sinatura 26-04-2023 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO NO MARCO DA CELEBRACIÓN DAS OITAVAS XORNADAS NACIONAIS DE INVESTIGACIÓN EN CIBERSEGURIDADE (JNIC 23)
Sinatura 31-03-2023 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA E A ASOCIACIÓN DE ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓN DE GALICIA PARA A POSTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES PARA O FOMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN.
Sinatura 30-03-2023 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA E A ENTIDADE EL PROGRESO DE LUGO, S.L. PARA A REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACCIÓNS DIVULGATIVAS E INFORMATIVAS DE INICIATIVAS DA ESTRATEXIA GALICIA DIXITAL 2030
Sinatura 24-03-2023 Non vixente

Amosando do 1 ao 20 de 161 resultados