Resultados da busca


Amosando do 1 ao 20 de 35 resultados


CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A CÁMARA OFICIAL MINEIRA DE GALICIA PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS DE INTERESE XERAL PARA O SECTOR MINEIRO DE GALICIA NO ANO 2022
Sinatura 28-04-2022 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA PARA APOIAR A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DESTA ENTIDADE DURANTE O ANO 2022
Sinatura 28-04-2022 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A CORPORACIÓN VOZ DE GALICIA S.L.U., PARA ELABORAR E PUBLICAR EN “LA VOZ DE GALICIA” E OUTROS MEDIOS DO GRUPO, INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA
Sinatura 28-03-2022 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE FARO DE VIGO, SAU, EDITORA DO XORNAL “FARO DE VIGO”, PARA ELABORAR E PUBLICAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA
Sinatura 22-03-2022 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE EDITORIAL LA CAPITAL, SL, EDITORA DOS XORNAIS “EL IDEAL GALLEGO”, “DIARIO DE FERROL” E “DIARIO DE AROUSA”, PARA ELABORAR E PUBLICAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA
Sinatura 22-03-2022 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE LA OPINIÓN DE LA CORUÑA, SL, EDITORA DO XORNAL “LA OPINIÓN A CORUÑA”, PARA ELABORAR E PUBLICAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA
Sinatura 22-03-2022 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE LA REGIÓN, SA, EDITORA DO XORNAL “LA REGIÓN”, PARA ELABORAR E PUBLICAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA
Sinatura 22-03-2022 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE RÍAS BAIXAS DE COMUNICACIÓN, SA, EDITORA DO XORNAL “ATLÁNTICO”, PARA ELABORAR E PUBLICAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA
Sinatura 22-03-2022 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A ENTIDADE EL PROGRESO DE LUGO, SL, EDITORA DO XORNAL “EL PROGRESO”, PARA ELABORAR E PUBLICAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA
Sinatura 21-03-2022 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAE INNOVACIÓN E A ENTIDADE LÉREZ EDICIONES, SLU, EDITORA DO XORNAL “DIARIO DE PONTEVEDRA”, PARA ELABORAR E PUBLICAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTRATEXIAS, PROGRAMAS E/OU INICIATIVAS DA CONSELLERÍA QUE RESULTEN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA
Sinatura 21-03-2022 Non vixente

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN DA XUNTA DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA REALIZAR PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS NO LABORATORIO OFICIAL DE METROLOXÍA DE GALICIA (LOMG).
Sinatura 29-10-2021 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E O CONCELLO DE MONDOÑEDO PARA A REHABILITACIÓN DA PRAZA DE ABASTOS
Sinatura 29-10-2021 Non vixente

CONVENIO ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E O CONCELLO DE VALGA PARA A POSTA EN VALOR COMO ÁREA DE LECER DA ANTIGA MINA DE EXTRACCIÓN DE ARXILA “PORTO PIÑEIRO” (VALGA)
Sinatura 09-08-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A FEDERACIÓN GALEGA DE COMERCIO PARA A REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACTUACIÓNS DE FOMENTO DO COMERCIO RETALLISTA NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA- 2021
Sinatura 20-07-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACION DA XUNTA DE GALICIA, E A FUNDACIÓN INSTITUTO FEIRAL DE VIGO, PARA FINANCIAMENTO DE GASTOS RELATIVOS A CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, NO RECINTO FEIRAL INSTITUTO FEIRAL DA CIDADE DE VIGO – 2021
Sinatura 20-07-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E O CLÚSTER DA PIZARRA DE GALICIA PARA A OBTENCIÓN DA DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUTO SECTORIAL DA LOUSA NATURAL COMO ACTIVIDADE DO PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE DO SECTOR DA LOUSA.
Sinatura 12-07-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DEECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E O CLÚSTER DA PIZARRA DE GALICIA PARA A ELABORACIÓN DUN ESTUDIO DA AFECCIÓN OCASIONADA POLA ACTIVIDADE MINEIRA DA LOUSA SOBRE O DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO NO ÁMBITO DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.
Sinatura 12-07-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A CÁMARA OFICIAL MINEIRA DE GALICIA PARA A REALIZACIÓN DE ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS DE FOMENTO DA SUSTENTABILIDADE NA MINERÍA
Sinatura 12-07-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E A FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA PARA A REALIZACIÓN DE ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS DE FOMENTO DA SUSTENTABILIDADE NO SECTOR DO GRANITO
Sinatura 12-07-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN E O CONCELLO DE BANDE PARA A OBTENCIÓN DO RECOÑECEMENTO LEGAL DA CONDICIÓN MINERO-MEDICINAL E TERMAL DAS AUGAS QUENTES DE BANDE (OURENSE)
Sinatura 08-04-2021 Non vixente

Amosando do 1 ao 20 de 35 resultados